Rechten AVG

Welke rechten heeft u op grond van de AVG?


Recht op informatie


U heeft recht op heldere informatie over wat een organisatie met uw persoonsgegevens gaat doen en waarom.


Wij zijn gehouden u te informeren over:


• welke persoonsgegevens wij van u verwerken;

• waarom wij dit doen (voor welk specifiek doel);

• of wij uw gegevens delen met of doorverkopen aan andere organisaties en zo ja, aan welke.


Recht op inzage


U heeft recht op inzage van al uw persoonsgegevens die wij verwerken en op welke wijze wij dit doen.


Recht op rectificatie


In de volgende situaties kunt u verzoeken om rectificatie van uw persoonsgegevens.


• uw persoonsgegevens kloppen niet;

• uw persoonsgegevens zijn niet compleet;

• uw persoonsgegevens doen niet ter zake (zijn niet relevant) voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

• wij gebruiken uw gegevens op een andere manier in strijd met een wet.


Recht op vergetelheid


In de volgende situaties moeten wij uw persoonsgegevens wissen:


• wij hebben uw persoonsgegevens niet meer nodig voor het doel waarvoor we ze verwerken;

• u heeft eerder toestemming gegeven voor de verwerking, maar trekt die nu weer in;

• u maakt bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens (dit kan alleen bij direct marketing of in een specifieke situatie);

• wij houden ons niet aan de privacyregels; bijvoorbeeld indien er geen wettelijke grondslag is voor de verwerking;

• wij zijn in principe wettelijk verplicht om uw gegevens na bepaalde tijd te wissen (zie ook onze privacyverklaring);

• uw kind is jonger dan 16 jaar en zijn of haar persoonsgegevens zijn verzameld via een app of website.


Recht op dataportibiliteit


U heeft het recht om de digitale persoonsgegevens te ontvangen die wij met uw toestemming of ter uitvoering van een overeenkomst met u verwerken. Dit heet het recht op dataportabiliteit.


Recht van bezwaar


U heeft in twee situaties het recht aan ons te vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Dit heet het recht van bezwaar. Ten eerste als wij uw gegevens gebruiken voor direct marketing. Ten tweede kunt u bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens vanwege uw specifieke situatie.


Recht op beperking van de verwerking


U kunt om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens verzoeken indien:


• uw gegevens onjuist zijn;

• de verwerking van uw gegevens onrechtmatig is;

• uw gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;

• u bezwaar heeft gemaakt op grond van uw specifieke situatie.


Recht op menselijke blik bij besluiten


De AVG geeft u het recht op een menselijke blik bij automatische besluiten die over u gaan en die gevolgen voor u hebben. Hiervan is bij ons geen sprake.


Aarzelt u niet contact met ons op te nemen bij vragen en/of opmerkingen.

Bel ons op


085-0604243

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.