FAQ Erfgenamenonderzoek

Vraag:

Wat nu als de erfgenamen zich in het buitenland bevinden?


Antwoord:

Niet zelden leidt het erfgenamenonderzoek naar het buitenland; soms bevinden alle erfgenamen zich in het buitenland, maar het kan ook heel goed zijn dat één verre verwant ooit geëmigreerd is naar Australië of de Verenigde Staten. Dit is voor ons geen probleem.


Door vaste afspraken met buitenlandse collega's zijn wij in staat in vrijwel ieder buitenland een onderzoek uitvoeren, waarbij in het bijzonder noemenswaardig zijn de landen Indonesië, Papua-Nieuw-Guinea en Portugal. Deze samenwerking heeft voor u als groot voordeel dat efficiënt en doeltreffend onderzoek plaats kan vinden, waardoor de kosten binnen de perken kunnen blijven. Onze buitenlandse correspondenten zijn juridisch en historisch-genealogisch onderlegd, weten exact welke archieven te raadplegen en hebben vaste bronnen en relaties waaruit ze kunnen putten voor de opsporing van nog in leven zijnde verwanten.

Vraag:

Wat hebben jullie nodig om het erfgenamenonderzoek op te starten?


Antwoord:

In het algemeen geldt: hoe meer informatie, hoe beter. Het kleinste detail kan namelijk het verschil maken in een erfgenamenonderzoek. Het aantonen van onze bevoegdheid is essentieel bij correspondentie met buitenlandse overheden. Om die reden verzoeken wij onze opdrachtgevers, zeker daar waar het notarissen en advocaten betreft, aan ons een gelegaliseerd een geapostilleerde volmacht te verstrekken met de macht van substitutie. Soms is het nodig dat de cliënt van een notaris of een advocaat een brief moet ondertekenen (bijvoorbeeld bij het bevragen van het centraal testamentenregister in Duitsland) of als volmachtgever wordt vermeld in de aan ons verstrekte volmacht.

Vraag:

Wat kost een erfgenamenonderzoek?


Door ons wereldwijde netwerk en expertise zijn wij in staat om op efficiënte wijze onderzoek te verrichten in vrijwel alle buitenlanden (ook in de 'ontoegankelijke' landen) en erfgenamen en andere begunstigden (zoals legatarissen) op te sporen. Deze expertise vertaalt zich in onze tarieven. Het aantal genealogen dat dergelijk onderzoek kan verrichten is op één hand te tellen. Indien u ons inhuurt kiest u niet per definitie voor de laagste prijs, maar wel voor  de hoogste kwaliteit van onderzoek. Een verwijzing naar het TV-programma 'De Erfgenaam' (waarvan Klaas Zondervan de expert is) is hier op zijn plaats.


Afhankelijk van het land waarin onderzoek moet worden verricht, varieert ons uurtarief in 2021-2022 van € 115,00 tot € 125,00 exclusief BTW. Soms kunnen wij opdrachten aannemen tegen een fixed fee. De kosten zijn mede afhankelijk van het honorarium dat onze buitenlandse partners aan ons in rekening brengen en of er bijvoorbeeld moet worden gereisd in verband met archiefonderzoek of anderszins. Onderzoeken in 'exotische' landen zoals India en Nicaragua nemen (veel) meer tijd in beslag dan onderzoeken in Frankrijk en Engeland.


Wij begrijpen dat u wilt weten waar u aan toe bent. Helaas is vooraf bezwaarlijk in te schatten hoeveel tijd met een onderzoek gemoeid zal zijn. Niettemin doen we een poging door offertes te verstrekken die gebaseerd zijn op gemiddelden. Onderzoeken in West-Europa nemen in de regel tussen de 8 - 15 uur in beslag, onderzoeken in Afrika tussen de 15 - 30 uur. Kleinere onderzoeken (zoals het opvragen van een akte of het opsporen van een persoon) kunnen vaak tegen een vast tarief worden aangenomen.


Vragen of behoefte aan een offerte op maat? Bel ons op 085-0604243! We staan u graag te woord.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.