Brief ontvangen?

Naast erfgenamenonderzoek in opdracht en op basis van uurloon, sporen wij tevens potentiële erfgenamen van ongeclaimde nalatenschappen op onder de naam Missing Money B.V. Deze tegoeden bevinden zich vaak in het buitenland. Namens deze erfgenamen nemen wij dan tegen vergoeding van een courtage - die een percentage van het tegoed beslaat - de hele claimafwikkeling voor onze rekening.


Heeft u een brief van Missing Money B.V. ontvangen?


Het kan zijn dat u van ons een brief heeft ontvangen, waarin wij u ervan op de hoogte brengen dat u mogelijk recht heeft op een erfdeel in een tot dusver ongeclaimde nalatenschap. Wij hechten eraan te benadrukken dat wij ons niet bezighouden met oplichting. Als wij u benaderen, gaat het om een echt tegoed; initieel contact vindt altijd telefonisch plaats of per brief. We maken graag een afspraak met u om uw mogelijkheden met u te bespreken.


Transparantie


In onze correspondentie met u proberen we zo transparant mogelijk te zijn. We informeren u wie de overledene was en in welke familiale verhouding deze tot u stond. Vaak gaat het om grote stambomen en is door ons al in meerdere landen onderzoek verricht. De waarde van een nalatenschap is niet altijd op voorhand bekend, omdat sommige gegevens simpelweg niet van overheidswege worden gepubliceerd. Met een volmacht van een belanghebbende kan dan vaak meer informatie worden verkregen. Openheid en eerlijkheid staan bij ons hoog in het vaandel, omdat naar onze mening alleen dan een vertrouwensrelatie kan worden opgebouwd.


Tarieven


Teneinde u ten aanzien van uw mogelijke claim op een (buitenlandse) erfenis te vertegenwoordigen, komen we een percentage van het u potentieel netto toekomende erfdeel met u overeen. Voor deze courtage verzorgen wij de volledige claimafwikkeling voor u, onder meer bestaande uit diepgaand genealogisch onderzoek in binnen- en buitenland en het opvragen van uittreksels uit het bevolkingsregister en akten van de Burgerlijke Stand. Soms moet een advocaat worden ingeschakeld om een rechtbankprocedure te voeren.


Inbegrepen bij deze courtage is het kostenrisico dat de claim niet kan worden afgewikkeld, welk risico uitsluitend aan ons ten deel valt. Dit kan onder meer het geval zijn indien de vereiste documenten niet meer beschikbaar zijn, indien blijkt dat u geen erfgenaam bent (als er een testament opduikt) en indien de nalatenschap negatief blijkt te zijn. Er is dus sprake van no cure, no pay.


Kunt u ook schulden erven?


In Nederland kan een nalatenschap beneficiair worden aanvaard. Kort en sterk vereenvoudigd gezegd komt dit erop neer dat een positief saldo aanwast bij uw privévermogen en een negatief saldo niet ten laste daarvan kan worden gebracht. Ook buitenlandse erfdelen aanvaarden wij namens onze cliënten altijd op een wijze die hierbij zoveel mogelijk aansluit, om zoveel mogelijk te voorkomen dat u schulden kunt erven.


Vertrouwelijkheid


Zonder vertrouwelijkheid kunnen en willen wij niet werken. Dit is de basis voor de relatie met de cliënt. Op grond van artikel 13 lid 1 Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) is er op onze beroepsgroep een geheimhoudingsplicht van toepassing. Wij beschikken over een recherchevergunning verstrekt door het Ministerie van Veiligheid en Justitie (POB 1403).

Bel ons op


085-0604243

Buitenlands tegoed?

U bent zich nergens van bewust...

Het opsporen van erfgenamen is voor

ons dagelijks werk, maar we kunnen ons voorstellen dat u hierover vragen heeft. Stuur ons gerust een e-mail of bel naar onderstaand telefoonummer.