Rechtskundig Advies

Hoe goed we ons best ook doen en met welke goede bedoelingen ook, soms ontstaan er conflicten bij de afwikkeling van een nalatenschap en heeft u behoefte aan partij-advisering. In andere gevallen loopt u misschien rond met erfrechtelijke vragen, waarbij de drempel naar de notaris te hoog is (en het honorarium wellicht eveneens). In die gevallen is het goed te weten dat u bij Zondervan Rechtskundig Advies kunt aankloppen voor advies.


Zondervan Probate Lawyers


Onder de namen Zondervan Rechtskundig Advies & Zondervan Probate Lawyers bieden wij juridische diensten aan, met het accent op het erfrecht. U kunt bijvoorbeeld bij ons terecht met vragen over hoe u een nalatenschap het beste kunt aanvaarden, wat u kunt doen als een erfgenaam zich niet uitspreekt over de aanvaarding, wat een vereffening precies inhoudt, of een executeur zijn boekje te buiten gaat en welke kosten aftrekbaar zijn voor de erfbelasting. Kijk voor meer en specifieke informatie op www.zondervanlegal.nl of op zondervan.luminisexecuteurs.nl.


Verzorgingsgebied


Deze dienstverlening bieden wij landelijk aan. Contact per e-mail of telefoon is mogelijk, evenals een afspraak bij ons op kantoor. Desgewenst komen wij bij u aan huis of spreken we af op een centrale locatie die voor beide partijen goed bereikbaar is.


Tarieven


Naast een uurtarief, waarover wij u graag informeren bij het eerste contact, worden reiskosten ad € 0,35 excl. BTW per kilometer en eventueel kantoorkosten van 6% excl. BTW over het gehele factuurbedrag in rekening gebracht. Indien er akten moeten worden opgevraagd, komen die kosten er nog bij. Afhankelijk van de zaak die u aanbrengt, kan er een vaste prijs worden afgesproken. Op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.


Vertrouwelijkheid


U kunt bouwen op het vertrouwelijke karakter van ons advies en op onze onafhankelijke positie. Onze verplichting aan u houdt eveneens in dat het antwoord op het vraagstuk dat u aan ons voorlegt mogelijk niet is wat u graag zou horen. We geven u graag een gedegen advies, onderbouwd met wetsartikelen. Een advies waarmee u vervolgens wel verder kunt.

Bel ons op


085-0604243

Zondervan Legal

Juridisch advies, accent op erfrecht

Zondervan Legal is een  algemene rechtspraktijk, met het accent op het erfrecht. Graag voorzien wij u van erfrechtelijk advies. Ontdek wat wij voor u kunnen betekenen; neem contact met ons op of kijk op www.zondervanlegal.nl.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.