DutchProbate.com

"To move, to breathe, to fly, to float

To gain all while you give

To roam the roads of lands remote

To travel is to live" 

- Hans Christian Anderson


DutchProbate.com


Onder de naam DutchProbate.com bieden wij gespecialiseerde erfrechtelijke bijstand aan (afstammelingen van) emigranten en expats met Nederlandse roots die aanspraak kunnen maken op een Nederlandse nalatenschap. De rechten die onze cliënten op grond van de wet toekomen staan hierbij centraal; met een waakzaam oog wordt gekeken naar bevoegdheden en handelingen van de executeur, vereffenaar en/of de andere erfgenamen. Procesvertegenwoordiging voor de kantonrechter (e.g. verzoeken om ontslag van de executeur op grond van gewichtige redenen) maakt daarvan onderdeel uit. You can rest assured; we are in your corner!


Verzorgingsgebied


Onze cliënten zijn overal ter wereld gedomicilieerd, maar bevinden zich grosso modo in de 'populaire' emigratielanden zoals Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en de Verenigde Staten. Waar u zich ook bevindt, wij kunnen u van dienst zijn. Kijk voor meer en specifieke informatie op www.dutchprobate.com.


Tarieven


Naast een uurtarief, waarover wij u graag informeren bij het eerste contact, worden reiskosten ad € 0,35 excl. BTW per kilometer en eventueel kantoorkosten van 6% excl. BTW over het gehele factuurbedrag in rekening gebracht. Indien er akten moeten worden opgevraagd, komen die kosten er nog bij. Beëdigde vertalingen vanuit en naar de Engelse taal worden in-house door ons verzorgd. Afhankelijk van de zaak die u aanbrengt, kan er een vaste prijs worden afgesproken. Op alle overeenkomsten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.


Vertrouwelijkheid


U kunt bouwen op het vertrouwelijke karakter van ons advies en op onze onafhankelijke positie. Onze verplichting aan u houdt eveneens in dat het antwoord op het vraagstuk dat u aan ons voorlegt mogelijk niet is wat u graag zou horen. We geven u graag een gedegen advies, onderbouwd met wetsartikelen. Een advies waarmee u vervolgens wel verder kunt.

Bel ons op


085-0604243

DutchProbate.com

Because your matter matters to us

DutchProbate.com levert erfrechtelijke diensten aan emigranten en expats dan wel dier afstammelingen of erfgenamen. Daarbij gaat het vooral om Nederlandse boedels, maar ook buitenlandse passeren de revue.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak via Skype, Zoom of Google Meet.