Testamenten & akten

Naast erfgenamenonderzoek verzorgen wij ook testamenten, akten en codicillen uit het buitenland voor onze klanten. Zit u al een tijd te wachten op die overlijdensakte uit Australië en wil dit maar niet lukken? Voor ons is dit een kwestie van een telefoontje naar onze Australische collega; u heeft de akte binnen twee weken in uw postbus.

Soorten documenten


Wij verzorgen testamenten, codicillen, geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten, uittreksels uit het bevolkingsregister en verklaringen van erfrecht. De stukken worden desverlangd gelegaliseerd en geapostilleerd aangeleverd.


Hiernaast ziet u een Indonesische gezinskaart en geboorteakte, opgevraagd in een inmiddels afgerond onderzoek.

Rechtbankstukken


Rechts treft u een beschikking aan van de arrondissementsrechtbank in Chebba, Tunesië waarbij het overlijden van erflater wordt vastgesteld alsook wie hem in rechte als erfgenamen opvolgen.


Uiteraard hebben wij het document beëdigd laten vertalen vanuit het Arabisch naar het Nederlands. Overigens kunnen wij ook juridische vertalingen voor u verzorgen.

Indonesische gezinskaart
Overlijdensakte Tunesië
Overlijdensakte Tunesië
Indonesische geboorteakte
Overlijdensakte Tunesië

Bel ons op


085-0604243

Verzorgingsgebied


Wereldwijd, maar wij blinken uit in 'moeilijke' landen zoals Indonesië, Tunesië en - dichter bij huis - Griekenland. Doordat wij samenwerken met lokale onderzoekers verloopt de aanvraag zeer efficiënt. Wij kunnen u nadrukkelijk ook bij onderzoek in Nederland van dienst zijn.


Tarieven


U ontvangt van ons een prijsopgave vooraf. De prijzen kunnen per type document en per land verschillen.


Privacy


Wij gaan vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt voor de aanvraag van documenten. Wij vermelden, wellicht ten overvloede, dat wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1545901 en beschikken over een recherchevergunning met kenmerk POB 1403.

Opvragen testamenten

Codicillen en akten

Frustreert het contact met buitenlandse overheid u? Duurt en duurt het maar voordat eindelijk die overlijdensakte naar u wordt toegezonden? Laat ons die frustratie wegnemen; wij kunnen wereldwijd documenten verzorgen.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.