Slapende tegoeden

U heeft er vast weleens één ontvangen; zo'n e-mail uit Afrika waarin de schrijver in gebrekkig Engels aankondigt dat men al een tijdje naar u op zoek is, omdat er een verre oom is overleden en u zijn enig erfgenaam bent. U heeft recht op meerdere miljoenen... daar trapt u natuurlijk niet meer in... Ook wij benaderen wereldwijd mensen van wie wij denken dat zij erfgenaam zijn in een ongeclaimde nalatenschap. Gewoon per post, telefonisch of in persoon. Er is dus niet áltijd sprake van oplichting.


Hoe komen wij aan onze informatie


Ongeclaimde tegoeden bestaan wereldwijd. In Nederland worden deze gehouden door het Ministerie van Financiën. Indien het betreffende tegoed na 20 jaar nog niet is geclaimd, vervalt het aan de Staat der Nederlanden. De specificaties van dergelijke tegoeden - meestal gaat het om nalatenschappen - worden bijgehouden in een register dat, afhankelijk van het land, al dan niet openbaar is. Door samenwerking met onze mondiale partners zijn wij snel op de hoogte van buitenlandse gelden die naar Nederland leiden. Vice versa ontvangen deze partners van ons leads die naar het verzorgingsgebied leiden waarbinnen zij werkzaam zijn.


Werkzaamheden


Indien u door ons bent benaderd, achten wij de kans reëel dat u recht heeft op een erfdeel in een ongeclaimde (buitenlandse) nalatenschap. Onze dienstverlening bestaat eruit te onderzoeken of dit klopt en indien het antwoord bevestigend luidt, uw belangen ter zake te behartigen. Aan de hand van onder meer uittreksels uit het bevolkingsregister en akten van de burgerlijke stand moeten wij bewijzen dat u verwant bent aan de overledene en op grond van het (buitenlandse) erfrecht tot de nalatenschap gerechtigd bent. Veelal zal in het buitenland een rechtbankprocedure moeten worden gevoerd, waarbij onder meer getuigenverklaringen worden afgenomen van personen die de overledene hebben gekend. In rechte moet dan bewezen worden dat u een erfgenaam bent.


Courtage: no cure, no pay


Bij dit soort claims werken wij met een met u overeen te komen percentage van uw erfdeel dat geldt als vergoeding voor onze werkzaamheden. U kunt zich voorstellen dat dit alleen de moeite loont bij nalatenschappen van een substantiële omvang. Omdat wij in deze zaken werken op basis van no cure, no pay, brengt het verrichten van onderzoek als boven omschreven voor ons een behoorlijk risico met zich mee. Wat nu als, wanneer het onderzoek zo goed als voltooid is, er een testament boven water komt met daarin benoeming van een andere erfgenaam? Dit risico vertaalt zich in de hoogte van voormeld met u overeen te komen percentage.


Afspraak maken


U heeft een brief ontvangen van een erfrechtadvocaat namens ons of van ons rechtstreeks. Wij kunnen ons voorstellen dat dit een grote verrassing voor u is. Een nalatenschap is altijd een hoogstpersoonlijk en emotioneel onderwerp van gesprek; daarom maken wij graag een afspraak met u om de details met u te bespreken. We komen graag bij u aan huis, maar u bent ook welkom bij ons op kantoor. Belt u ons voor het maken van een afspraak op 085-0604243.


Privacy


Wij gaan vertrouwelijk om met de persoonsgegevens die aan ons worden gegeven en gebruiken deze uitsluitend voor het doel waartoe ze zijn verstrekt. Wij vermelden, wellicht ten overvloede, dat wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens onder nummer 1545901 en beschikken over een recherchevergunning met kenmerk POB 1403, op grond waarvan voor onze medewerkers een geheimhoudingsplicht geldt. Voor meer informatie kunt u onze privacyverklaring raadplegen.

Bel ons op


085-0604243

Ongeclaimde tegoeden

In het buitenland

Er staat wereldwijd zeer veel geld te wachten totdat claims door de wettelijke erfgenamen zijn verjaard. Wij zetten ons er - toegegeven, niet geheel belangeloos - voor in dat dit geld bij die erfgenamen terechtkomt.

Erfgenamen opsporen

waar ook ter wereld...

Als is onderzocht wie er recht heeft op een  nalatenschap, moet nog worden uitgezocht waar deze persoon woont. Erfgenamen opsporen is specialistisch werk, dat we met plezier uitvoeren.