Executeurs & vereffenaars

Bent u vereffenaar? Dan bent u op grond van artikel 4:225 lid 1 BW verplicht onbekende erfgenamen op te sporen, aan wie u op grond van artikel 4:226 lid 1 BW de overgebleven goederen moet afgeven. Maar wat nu als het niet lukt deze erfgenamen te vinden? Afgezien van afgifte aan de Staat kunt u ons inschakelen u te helpen bij het opsporen van de erfgenamen.


Erfgenamenonderzoek


Voor executeurs en vereffenaars verrichten wij regelmatig erfgenamenonderzoek. Indien er een executeur is benoemd, is er kennelijk sprake van een testament. Op grond van de daarin opgenomen bepalingen sporen wij op basis van genealogisch onderzoek de erfgenamen op. Ook bij vererving volgens de wet kunnen wij nasporingen voor u verrichten. Daarbij tegengekomen testamenten en huwelijksvoorwaarden worden op inhoud beoordeeld. U ontvangt van ons een onderbouwde rapportage, gestaafd met akten en kaarten.


Verzorgingsgebied


Wij kunnen onderzoek verrichten in Nederland en daarbuiten. Door ons uitgebreide internationale netwerk zijn wij in staat in vrijwel ieder land onze werkzaamheden uit te voeren. Door de korte lijnen kunnen we efficiënt werken en doordat wij gebruik maken van correspondenten met kennis van de lokale wetgeving, kunnen we de kwaliteit van ons onderzoek garanderen. Of u nu informatie of documenten nodig heeft uit Australië of Guyana, wij zijn u graag van dienst.


Tarieven


Ons honorarium is gebaseerd op een uurloon, vast te stellen aan de hand van de specificaties van de opdracht. Naast dit uurloon brengen wij reiskosten in rekening, de kosten van akten en certificaten en verschotten, die voornamelijk bestaan uit kantoorkosten. U krijgt uiteraard van ons een offerte op maat.


Privacy


U kunt zich ervan verzekeren dat wij vertrouwelijk omgaan met de informatie die u aan ons verstrekt. Deze zal slechts worden gebruikt voor doeleinden die direct verband houden met het onderzoek. Wij zijn aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (1545901) en beschikken over een recherchevergunning, aan ons verstrekt door het Ministerie van Justitie en Veiligheid (POB 1403).

Bel ons op


085-0604243

Executeurs/Vereffenaars

Opsporing van erfgenamen

Wordt u geacht het batig saldo van de nalatenschap af te geven aan de erfgenamen? En kunt u deze niet vinden? Luminis Erfgenamenonderzoek  kan u hierbij behulpzaam zijn. Informeer naar de mogelijkheden.

Meer weten?

Neem contact met ons op.
Ook voor een kennismakingsafspraak of een presentatie over internationaal erfgenamenonderzoek.